Home

Bevoegdheden

Een gezond leefmilieu is een basisrecht.
Hier trachten we elke maand een eigen doch correcte weergave te schrijven over de gemeenteraad.
De hervorming van de energiesector wordt één van de meest ingrijpende uitdagingen voor onze samenleving.

Actueel

De moestuin bij kasteel Het Hamel ligt er prachtig bij binnen haar oude muren. Na heel wat jaren in een hectische job, werkt Mario nu in een oase van rust als hoofdtuinier bij Stichting De Moffarts. Hij onderhoudt samen met collega Bert de tuin en het park. Ze doen er zowat alles behalve het gras maaien. Zelfs zwerfvuil verzamelen langs de randen van het park is, jammer genoeg, soms deel van...

Het lokaal bestuur heeft het beste zicht op de woonproblematiek in de eigen gemeente. Bovendien is de afstand tot inwoners met woonvragen het kleinst. Groen ziet daarom een sterke regie- en dienstverlenende rol weggelegd voor de lokale besturen (of de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden).

Voor een gemeente die een visie wil ontwikkelen over de identiteit die...

Algemeen

Ook dit jaar hebben we aan de hand van de jaarrekening een evaluatie kunnen maken van het budget en hebben we een stand van zaken gekregen met betrekking tot de meerjarenplanning. We stellen weer vast dat het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven. Positief is nog steeds dat we een gezonde financiële situatie hebben in de gemeente....