Home

Bevoegdheden

Een gezond leefmilieu is een basisrecht.
Hier trachten we elke maand een eigen doch correcte weergave te schrijven over de gemeenteraad.
De hervorming van de energiesector wordt één van de meest ingrijpende uitdagingen voor onze samenleving.

Actueel

Op 23 december 2016 stelde de minister van Wonen de lijst op met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën. Hieruit blijkt dat van de 308 onderzochte gemeenten en 36 zijn die niet voldoen en die onvoldoende inspanningen leveren om het bindend sociaal objectief te bereiken. Zij komen daarom terecht in de slechtste categorie 2b.

Eens te meer stel ik vast dat het...

We hebben ook dit jaar met veel plezier het budget en begroting doorgenomen, en net zoals vorig jaar wordt er veel gepland maar weinig uitgevoerd en zo moet je jaar op jaar verschuiven. Er staat zogenaamd voor +/- 6 miljoen euro gepland dit jaar maar daar is meer dan 2/3 nog bij van vorig jaar. En op die manier maar de indruk wekken dat er veel gebeurd, en jaar op jaar horen we dezelfde...

Opnieuw geen hervorming kerkenplan

Groen Lummen bracht een hervorming van het kerkenplan op de agenda van de gemeenteraad. Schepen Snijers antwoordt dat er deze bestuursperiode geen kerkenplan zal komen. We vinden dit zeer jammer en concluderen dat er dus in dit dossier niets zal wijzigen voor 2019. Dit was nochtans wel beloofd door de schepen in een vorige...