Actueel


Een leefbare dorpskern voor Lummen

Groen Lummen wil een centrumplan voor Lummen met een heldere visie voor een aangename dorpskern.
Laten we maar met de deur in huis vallen: Groen Lummen vindt dat de inrichting van onze dorpskern veel beter kan. Het lokaal overleg verricht goed werk, maar waar we minder over te spreken zijn, is dat er geen rode draad loopt door de...

De moestuin bij kasteel Het Hamel ligt er prachtig bij binnen haar oude muren. Na heel wat jaren in een hectische job, werkt Mario nu in een oase van rust als hoofdtuinier bij Stichting De Moffarts. Hij onderhoudt samen met collega Bert de tuin en het park. Ze doen er zowat alles behalve het gras maaien. Zelfs zwerfvuil verzamelen langs de randen van het park is, jammer genoeg, soms deel van...

Het lokaal bestuur heeft het beste zicht op de woonproblematiek in de eigen gemeente. Bovendien is de afstand tot inwoners met woonvragen het kleinst. Groen ziet daarom een sterke regie- en dienstverlenende rol weggelegd voor de lokale besturen (of de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden).

Voor een gemeente die een visie wil ontwikkelen over de identiteit die...

Algemeen

Ook dit jaar hebben we aan de hand van de jaarrekening een evaluatie kunnen maken van het budget en hebben we een stand van zaken gekregen met betrekking tot de meerjarenplanning. We stellen weer vast dat het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven. Positief is nog steeds dat we een gezonde financiële situatie hebben in de gemeente....

Kwalitatieve invulling omgevingsaanleg OC de Link

Bij de openbare aanbesteding over de aanleg van het nieuwe ontmoetingscentrum in Linkhout staat als voorwaarde om de goedkoopste ontwerper te nemen. Een kwalitatieve aanleg van de omgeving kan echter een meerwaarde gebieden voor heel het project. Het gemeentebestuur volgt ons raadslid in deze visie en voegt een kwalitatieve component...

Herinrichting Thiewinkelstraat

Als een processie van Echternach sleept dit dossier zich al jaren voort. Nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. Zeer spijtig is het wel dat de pers eerder op de hoogte wordt gebracht dan de gemeenteraad. Deze mediatisering is een kwalijke evolutie. Groen Lummen volgt het dossier nauwgezet met focus op verkeersveiligheid,...

Op 23 december 2016 stelde de minister van Wonen de lijst op met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën. Hieruit blijkt dat van de 308 onderzochte gemeenten en 36 zijn die niet voldoen en die onvoldoende inspanningen leveren om het bindend sociaal objectief te bereiken. Zij komen daarom terecht in de slechtste categorie 2b.

Eens te meer stel ik vast dat het...

We hebben ook dit jaar met veel plezier het budget en begroting doorgenomen, en net zoals vorig jaar wordt er veel gepland maar weinig uitgevoerd en zo moet je jaar op jaar verschuiven. Er staat zogenaamd voor +/- 6 miljoen euro gepland dit jaar maar daar is meer dan 2/3 nog bij van vorig jaar. En op die manier maar de indruk wekken dat er veel gebeurd, en jaar op jaar horen we dezelfde...

Opnieuw geen hervorming kerkenplan

Groen Lummen bracht een hervorming van het kerkenplan op de agenda van de gemeenteraad. Schepen Snijers antwoordt dat er deze bestuursperiode geen kerkenplan zal komen. We vinden dit zeer jammer en concluderen dat er dus in dit dossier niets zal wijzigen voor 2019. Dit was nochtans wel beloofd door de schepen in een vorige...

Groen Lummen vraagt verdaging agendapunt over de Politiecodex!

In de uitnodiging van de eerstvolgende Lummense gemeenteraad van 12 september 2016, kunnen we onder punt 12 lezen: ‘goedkeuring Politiecodex’.

Wij begrijpen dat door het samenvoegen van verschillende politiezones er een nood is aan een opfrissing van de Politiecodex, maar laat dit geen reden...

Pagina's